Začetek Društvo Občni zbor Zapisnik 3. občnega zbora 2011

Zadnje na forumuCouldn't connect to the forum database.

Zapisnik 3. občnega zbora 2011 PDF Natisni E-pošta
Prispeval Administrator   
Torek, 15 Marec 2011 15:48

ZAPISNIK

 

OBČNEGA ZBORA ZBIRATELJSKEGA DRUŠTVA SCIURUS

 

 

Sestanek je potekal dne 19.02.2010 v Knjižnici Antona Tomaža Linharta, Gorenjska Cesta 28, Radovljica. Sestanek se je pričel ob 10:00. Predlagan dnevni red je bil sledeč:

 

 

Dnevni red:  

1.    Pozdrav predsednika ter otvoritev OZ

2.    Izvolitev delavnega predsedstva

3.    Sprejem dnevnega reda

4.    Poročila o delu društva, razprave

5.    Sprejem poročil

6.    Plan dela za leto 2010

7.    Razno

 

 

1) Predsednik UO Rok ROZMAN je otvoril OZ in pozdravil prisotne.

 

 

2) Na predlog predsednika smo z dvigom rok soglasno potrdili predlagane člane:

 • delovni predsednik: Uroš TACAR;
 • delovno predsedstvo: Žiga Kapus, Alojz ZORMAN
 • verifikacijska komisija: Anton ŠKRAB, Robert LAZAR;
 • overovitelja zapisnika: Alojz MIHELČIČ, Miloš ZUPAN;
 • zapisnikar: Žiga KAPUS

 

 

3) Verifikacijska komisija je sporočila, da je občni zbor sklepčen, saj je prisotnih 18 članov od 35. Z dvigom rok je OZ potrdil predlagan dnevni red.

 

 

4) Predsednik, blagajnik in predsednik NO so podali poročila o dosedanjem delu društva. Poročilo tajnika je prebral predsednik, saj je bil tajnik upravičeno odsoten. Poročila so priloge temu zapisniku (Priloga 1.-4.). Po predstavitvi poročil je predsednik OZ predlagal razpravo.

 

 • Pri razpravi na poročilo Tajnika je Rok ROZMAN dodal, da članstvo ni čisto točno, saj na srečanja hodijo tudi nekateri drugi zbiratelji, drugi pa so le v evidenci ter da je to potrebno v tem letu urediti.  

 

 • Razprave na blagajniško poročilo ter poročilo NO ni bilo.

 

Po razpravah je sta bila na predlog delovnega predsednika zapisnika soglasno sprejeta.

 

 

7) Predsednik Rok ROZMAN je predstavil cilje za leto 2011 (Priloga 1.) vključno s finančno konstrukcijo 2011. Delovni predsednik je predlagal razpravo.

 

 • Anton ŠKRAB je poudaril, da bi morala biti finančna konstrukcija planirana bolj ambiciozno. Predlagal je, da poskusi društvo pridobiti čim več sponzorskih sredstev.

 

 • Rok Rozman je predlagal, da se v letu 2011 članstvo deli na aktivne člane in simpatizerje društva. Ločila jih bo plačana članarina in evidenčna članska številka. Aktivni člani bodo imeli prednostno pravico pri društvenih ugodnostih.

 

Delovni predsednik predlaga glasovanje za potrditev plana z zgoraj navedenimi dopolnili, ki je bil soglasno sprejet.

 

 

8) Pod razno smo obdelali sledeče točke:

 

 • Anton Škrab je predlagal, da se na spletni strani objavi seznam članov društva s področji zbiranja. Zaradi varstva osebnih podatkov je potrebno na srečanjih sproti pridobiti soglasja članov za objavo. Potrebno pa je primerno prilagoditi tudi pristopno izjavo.

 

 • Predsednik UO Rok ROZMAN je predlagal, da članarina za leto 2010 ostane enaka. Odrasli zaposleni 20 EUR, novo vpisani v društvo po 1 juliju 10 EUR, nezaposleni in otroci 5 EUR.

 

Članarina za leto 2010 je bila soglasno potrjena.

 

 • Branko MAČEK je opomnil, da je potrebno vsem obiskovalcem, ki pridejo na srečanje, povabiti k članstvu v društvu.

 

 • FOJŽ je predlagal, da bi vzpostavili kontakt z drugimi društvi v Sloveniji.

 

 • Franci NOVAK je predlagal, da se bolje povežemo z ga. Mikelj glede dogodkov v Radovljici.

 

 • Rok ROZMAN je povedal, da se z letom 2011 izteče mandatno obdobje vseh organov društva. Predlaga, da se med tekom leta javijo interesenti za posamezne funkcije UO, NO in DK.

 

Ker se noben član ni prijavil k besedi je delovni predsednik OZ zaključil ob 11:30 ter vse prisotne povabil k predhodno organiziranemu druženju in menjavi predmetov.

 

 

Priloge:

-      Priloga 1: Poročilo predsednika za leto 2010 in cilji v 2011

-      Priloga 2: Poročilo tajnika za leto 2010

-      Priloga 3: Poročilo blagajnika za leto 2010

-      Priloga 4: Poročilo predsednika NO za leto 2010

 

 

 

Zapisal:                                     Overovitelja:                          Delovni predsednik:

 

Žiga KAPUS                               Alojz MIHELČIČ,                               Uroš TACAR

 

                                                Miloš ZUPAN

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

Radovljica, 20.02.2010

Zadnjič posodobil Sreda, 23 Marec 2011 08:53